5 Cvikov na úľavu od bolesti chrbta

Úplne zdarma ako bonus k objednávke sme pre Vás pripravili 5 efektívnych cvikov na úľavu od bolesti. Cviky sú vytvorené tak, aby ste ich mohli vykonávať bez vybavenia v pohodlí domova.

1. Neutralita hrudníka

Kľúčové poznatky:

 • Dýchanie a držanie tela: Naučíte sa efektívne dýchacie techniky a správnu pozíciu chrbtice na zmiernenie napätia.

 • Pohyblivosť panvy: Kontrolované pohyby panvy na zvýšenie stability jadra a zníženie bolesti dolnej časti chrbta.

 • Zapojenie svalov: Toto cvičenie sa špecificky zameriava na brušné svaly a svaly dolnej časti chrbta, Ich posilnením výrazne podporíte zdravie vašej chrbtice.

2. Šťastné dieťa

Kľúčové poznatky:

 • Flexibilita a sila: Cvičenie „Šťastné dieťa“ sa primárne zameriava na flexibilitu chrbtice a stehien, a zároveň zapája brušné svaly pre stabilitu.
 • Zlepšenie držania tela: Pravidelné cvičenie môže zlepšiť zakrivenie chrbtice a zmierniť napätie v dolnej časti chrbta.
 • Relaxácia a úľava od stresu: Sústredené dýchanie počas cvičenia podporuje relaxáciu, znižuje stres a napätie svalov.
 • Zapojenie svalov: Aktivuje flexory bedra, m. quadratus lumborum a medzirebrové svaly, čím podporuje celkovú svalovú rovnováhu.

3. Cvičenia na bedrá

Kľúčové poznatky:

 • Protitlakové cvičenie: Posilňuje brušné svaly a poskytuje jemné natiahnutie dolnej časti chrbta.
 • Krúženie nohami: Aktivuje svaly bedier a nôh, čím sa zlepšuje pohyblivosť a stabilita.
 • Natiahnutie svalu Iliopsoas: Zameriava sa na natiahnutie a posilnenie bedrových flexorov, ktoré sú rozhodujúce pre udržanie správneho postavenia bedier a zníženie tlaku na krížovú oblasť.

4. Mostík

Kľúčové poznatky:

 • Sila sedacích svalov: Gluteálne mostíky efektívne trénujú sedacie svaly, čo je základom pre správne držanie tela a ľadnosť pohybu.
 • Správna technika: Dôraz je kladený na postupný pohyb chrbtice a stabilitu panvy, aby sa zabránilo jej preťažovniu.

5. Natiahnutie ischiasu

Kľúčové poznatky:

 • Cielená úľava: Zameriava sa na naťahovanie svalov súvisiace s nepohodlím pri ischiase.
 • Dôležitosť techniky: Udržiavanie správnej formy, ako je umiestnenie päty pre maximalizáciu efektu natiahnutia.