Inštrukcie BackFlex™ PRO

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak si pred používaním prečítate túto používateľskú príručku. Príručka obsahuje dôležité bezpečnostné opatrenia a pokyny pre používanie a zostavenie pomôcky BackFlex™ PRO.

Vlastníctvo BackFlex™ je skvelým krokom v snahe o zdravší a šťastnejší životný štýl. BackFlex™ PRO je navrhnutý tak, aby bolo pretiahnutie chrbta ľahké, bezpečné, cenovo dostupné a príjemné. 

Optimálna dĺžka používania

Samotná dĺžka používania nieje špecificky určená a závisí od každého individuálne. Každopádne, na základe našich skúsenosti a naších zákaznikov strečing by mal trvať aspoň 3 minúty a postupne navyšovať čas natiahnutia, podľa potreby.

Nastavenie zakrivenia:

BackFlex™ PRO má nastaviteľnú hriadeľ pomocou ktorej otáčaním po smere alebo proti smeru hodinových ručičiek si nastavíte uhol zakrivenia. Samotná intenzita natiahnutia už plne závisi na Vašom pocite, fyzických obmedzeniach a odporúčaní Vašim lekárom.

Čím väčší je uhol zakrivenia, tým intenzívnejšie je natiahnutie Vašej chrbtice.

VIDEO MANUÁL  

 

BACKFLEX™ má “nekonečno” nastaviteľných úrovní:

NÍZKA INTENZITA - východisková pozícia s najmenším ohnutím poskytuje najľahší strečing pre začiatočníkov. Vždy odporúčame začať touto pozíciou.

VYSOKÁ INTENZITA - čím viac je BackFlex™ ohnutý, tým intenzívnejšie bude natiahnutie.

Postup:

1. Nastavte si správnu intenzitu točením stredovej osi.

2. Sadnite si a BackFlex™ položte čo najbližšie k vám.

3. Pomaly si naňho ľahnite a užite si natiahnutie.

4. Nezabúdajte pomaly a plynule dýchať.

5. Ruky držte pozdĺž tela. Pokiaľ chcete spraviť natiahnutie intenzívnejším, môžete ruky pomaly vytsrieť a natiahnuť za vašu hlavu.

6. Pokiaľ je pre vás toto natiahnutie stále veľmi intenzívne, pokrčte nohy v kolenách aby ste jemne odľahčili váš spodný chrbát.

Dôležité:

  • BackFlex™ vždy používajte tak, že strana s logom bude vždy pri vašom spodnom chrbte.
  • BackFlex™ vždy používajte na rovnom a nekĺzavom povrchu.
  • Bez ohľadu na vašu fyzickú kondíciu vždy začnite na najnižšej intenzite 
  • Pokiaľ pri natiahnutí pociťujete bolesť alebo zvýšené nepohodlie, prestante. BackFlex™ vám môže byť na začiatku mierne nepohodlný, ale nikdy by nemal spôsobovať bolesť.
  • Ak na začiatku cítite nepohodlie, môže to byť indikátor o množstve napätia a stuhnutosti. Pravidelným naťahovaním by mal tento pocit pominúť, no ak máte ale pochybnosti, radšej pred ďalším používaním kontaktujte svojho lekára.
  •  BackFlex udrží hmotnosť až 150kg
  • Venujte zvláštnu pozornosť svojmu každodennému progresu. Jednotlivé výsledky sa môžu líšiť. Niektorí používatelia pociťujú okamžitú úľavu a viditeľné výhody, iným to môže trvať niekoľko týždňov.
  • Jedným z kľúčov dobrého strečingu zmierňujúceho stres je relaxácia. Zhlboka sa nadýchnite, jemne vydýchnite a nechajte svoju telesnú hmotnosť pracovať spolu s gravitáciou.

 

Upozornenie: 

Aj keď prezentujeme všetky výhody BackFlex™ PRO, odporúčame všetkým, aby v prípade zdravotných ťažkostí VŽDY vyhľadali pomoc lekára, a to najmä v prípade chronických bolestí. V StretchFit™ máme množstvo skúseností, ale diagnózy prenechávame profesionálom.

Pred použitím pomôcky BackFlex™ sa poraďte so svojím lekárom, najmä ak už máte závažnejšie alebo chronické diagnózy (napr. hernia disku, skolióza, zápalové ochorenia ...).

Späť na produktovú stránku:
https://stretchfit.sk/products/stretchfit-backflex-pro