Podmienky využitia vernostného programu StretchFit®

Účasť v Programe

 1. Oprávnenie: Program je otvorený pre všetkých zákazníkov, ktorí nakúpia výživové doplnky od spoločnosti StretchFit.
 2. Trvanie Programu: Program prebieha od 1.5.2024 do 1.5.2025.

Získavanie Nálepiek

 1. Pridelenie Nálepiek: Zákazníci získajú jednu nálepku za každý zakúpený výživový doplnok.
 2. Umiestnenie Nálepiek: Nálepky by mali byť umiestnené na vyznačené miesta na vernostnej karte.

Uplatnenie Nálepiek

 1. Proces Uplatnenia: Po nazbieraní 8 nálepiek urobte jasnú fotografiu vyplnenej karty a pošlite ju na e-mail podpora@stretchfit.sk. Sken kartičky nie je uplatniteľný.
 2. Zhodovanie Mien: Meno na vernostnej karte musí zodpovedať menu na objednávke v objednávkovom systéme StretchFit®. V prípade nesúladu nebude zľava uplatnená.
 3. Overenie Nákupu: Celkový počet nalepených nálepiek musí zodpovedať počtu zakúpených doplnkov. StretchFit® si vyhradzuje právo overiť všetky nákupy proti našim záznamom.
 4. Bezplatný Doplnok: Po overení obdržíte zľavový kód na jeden bezplatný výživový doplnok, ktorý môžete použiť pri ďalšom nákupe.

Dôležité Poznámky

 

 1. Neprenosné: Vernostná karta a nálepky sú neprenosné a môžu byť použité len osobou, ktorej meno je uvedené na karte.

 2. Bez Peňažnej Hodnoty: Nálepky a odmeny nemajú peňažnú hodnotu a nemôžu byť vymenené za peniaze.

 3. Jednorázové Použitie: Zľava je jednorázová a nie je kombinovateľná s inými zľavami alebo ponukami.

 4. Prevencia Podvodov: StretchFit si vyhradzuje právo odmietnuť uplatnenie akejkoľvek karty, ktorá sa javí ako pozmenená, duplikovaná alebo inak podvodná.

 5. Zmeny Programu: StretchFit si vyhradzuje právo program vernostných kariet kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť s primeraným oznámením účastníkom.

 6. Obmedzenie Zodpovednosti: StretchFit nenesie zodpovednosť za stratené, odcudzené alebo poškodené vernostné karty. V prípade sporu je rozhodnutie StretchFit konečné.

Zákaznícka Podpora

Pre akékoľvek otázky alebo pomoc týkajúcu sa Vernostného programu StretchFit nás prosím kontaktujte na podpora@stretchfit.sk.

Účasťou vo Vernostnom programe StretchFit potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s týmito podmienkami a pravidlami.

Právne Odkazy

 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa: Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich. Podmienky nášho vernostného programu sú v súlade s týmto zákonom.
 • Nariadenie GDPR: V súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) sa pri spracovaní osobných údajov riadime všetkými povinnosťami na ochranu osobných údajov.