Lumbago - Príčiny, príznaky a riešenie

Lumbago - Príčiny, príznaky a riešenie

V nasledujúcom článku sa dozviete:

 • Čo je to lumbago?
 • Hlavné príčiny lumbaga
 • Najčastejšie príznaky lumbaga
 • Liečba lumbaga
 • Najznámejšie cviky na zmiernenie lumbaga
 • Účinná pomoc s terapeutickými pomôckami

Čo je to lumbago?

Lumbálny náraz, často označovaný ako lumbago, je bežný zdravotný problém, ktorý postihuje dolnú časť chrbtice. Ide o stav, ktorý môže spôsobovať mierne až veľmi silné bolesti v oblasti dolnej časti chrbta.

Hlavné príčiny lumbaga

Medzi hlavné príčiny lumbaga patria:
 • Mechanické problémy
 • Pohybová neaktivita
 • Nadmerná záťaž
 • Zranenia
 • Stres a duševné faktory

Mechanické problémy

Mechanické problémy sú jednou z najčastejších príčin lumbaga a súvisia s rôznymi aspektmi štruktúry chrbtice. Tieto problémy môžu zahŕňať degeneratívne zmeny, ktoré postihujú medzistavcové disky, kĺby a väzy v oblasti chrbtice. Degeneratívne zmeny diskov, známe ako degeneratívna disková choroba, sú spôsobené opotrebením a starnutím diskov, čo môže viesť k ich oslabeniu, praskaniu alebo herniácii (výbežku). Tento proces môže spôsobiť tlak na nervy v okolí, čo vedie k bolesti.

Kĺbové problémy, ako je artróza, môžu tiež prispievať k bolesti v dolnej časti chrbta. Artróza postihuje kĺby, vrátane fasetových kĺbov chrbtice, čo môže spôsobiť zápal, bolesť a obmedzenie pohybu. K tomuto stavu často dochádza v dôsledku starnutia a opotrebenia kĺbov.

Okrem toho môže bolesť spôsobovať aj zápal alebo poškodenie väzov, ktoré podopierajú chrbticu. Väzy môžu byť narušené nadmerným zaťažením alebo náhlym úrazom, čo vedie k ich preťaženiu alebo natiahnutiu. Toto môže viesť k chronickej bolesti a nestabilite v chrbticovej oblasti.

Všeobecne platí, že mechanické problémy chrbtice sa môžu zhoršovať s vekom, ale môžu byť tiež ovplyvnené zlým životným štýlom.

lumbago

Pohybová neaktivita

Pohybová neaktivita je kľúčovým faktorom, ktorý prispieva k bolestiam v dolnej časti chrbta, ako je lumbago. Dlhodobé sedenie, najmä v nesprávnej alebo statickej polohe, môže viesť k zvýšenému tlaku na medzistavcové disky a chrbticu. Tento tlak môže spôsobiť alebo zhoršiť bolesti chrbta, obzvlášť ak je sedenie spojené s neergonomickým pracovným prostredím, napríklad pri práci s počítačom bez adekvátnej opory chrbta alebo s nesprávne nastavenou výškou stola a stoličky.

Nedostatočná fyzická aktivita tiež znižuje silu a pružnosť svalov a väzov, ktoré podopierajú chrbticu. To vedie k oslabeniu týchto štruktúr, čím sa zvyšuje riziko zranenia a bolesti. Svalová slabosť, obzvlášť v oblasti brucha a chrbta, môže viesť k neadekvátnej podpore chrbtice, čo zvyšuje napätie na štruktúry chrbtice a spôsobuje bolesť.

V súčasnej dobe, keď mnoho ľudí trávi hodiny sedením pri práci, je dôležité uvedomiť si význam pravidelných prestávok a pohybu. Malé zmeny, ako je striedanie sedenia a státia pri práci, používanie stojaceho pracovného stola, či pravidelné krátke prechádzky alebo strečingové cvičenia môžu výrazne pomôcť v prevencii a zmiernení bolesti chrbta spojenej s pohybovou neaktivitou.

lumbago

Nadmerná záťaž

Nadmerná záťaž je významným faktorom, ktorý môže viesť k poškodeniu svalov a iných štruktúr v dolnej časti chrbta. Tento problém je často spôsobený zdvíhaním príliš ťažkých predmetov, nesprávnou technikou zdvíhania, alebo dlhodobým vykonávaním činností, ktoré vedú k preťaženiu chrbtice. Pri zdvíhaní ťažkých predmetov bez správneho zapojenia svalov stredu tela a s nevhodnou polohou chrbtice môže dôjsť k náhlemu poškodeniu alebo dlhodobému opotrebovaniu svalov, diskov a väzov.

Okrem nesprávnej techniky zdvíhania, aj opakované alebo trvalé pôsobenie záťaže, napríklad pri práci, ktorá vyžaduje opakované ohýbanie, ťahanie alebo nosenie ťažkých bremien, môže výrazne zvyšovať riziko poranení chrbta. Práca v náročných ergonomických podmienkach, ako je napríklad zdvíhanie z nesprávnej výšky alebo dosahu, tiež prispieva k zvýšenému riziku bolesti chrbta.

Zaťaženie svalov a väzov v chrbtici bez dostatočného oddychu a regenerácie môže viesť k chronickému napätiu a bolesti. Svaly môžu byť preťažené a napäté, čo vedie k zvýšenému tlaku na chrbticu a medzistavcové disky. Výsledkom môže byť zápal, bolesť a dokonca i herniácia disku, ak je tlak príliš veľký alebo dlhodobý.

Prevencia a správna starostlivosť sú kľúčové pri znižovaní rizika poškodenia svalov a štruktúr v dolnej časti chrbta. Vhodné techniky zdvíhania, pravidelná fyzická aktivita na posilnenie svalov stredu tela a chrbta, a zabezpečenie dostatočného oddychu a regenerácie po fyzickej záťaži sú nevyhnutné pre udržanie zdravia chrbtice. Pri práci v náročných podmienkach je tiež dôležité upraviť pracovné prostredie tak, aby minimalizovalo riziko zranenia chrbta.

Zranenia

Zranenia sú významným faktorom, ktorý môže spôsobiť akútne lumbago, teda náhlu a intenzívnu bolesť v dolnej časti chrbta. Takéto úrazy môžu byť výsledkom pádov, športových nehôd, dopravných nehôd alebo akýchkoľvek iných nárazov alebo pohybov, ktoré nečakane zaťažia chrbticu. Pri pádoch, najmä z výšky alebo na tvrdý povrch, môže dôjsť k vážnemu nárazu na chrbticu, čo môže spôsobiť poškodenie svalov, väzov, diskov alebo dokonca stavcov. Pri športových nehodách, ako sú napríklad zrážky pri kontaktných športoch alebo nepríjemné dopady pri gymnastike či lyžovaní, môže byť chrbtica vystavená náhlym a silným silám, ktoré môžu viesť k podobným poškodeniam.

Pri týchto druhoch zranení dochádza často k akútnej bolesti, ktorá môže byť veľmi silná a môže obmedzovať pohyb. Bolesť môže byť dôsledkom natiahnutia alebo natrhnutia svalov a väzov, podliatin, prasknutia alebo herniácie medzistavcových diskov, alebo dokonca zlomenín stavcov. Náhle pohyby, ako napríklad rýchle otáčanie alebo ohýbanie, ktoré často sprevádzajú športové činnosti, môžu tiež spôsobiť podobné poškodenia.

Stres a duševné faktory

Stres a duševné faktory hrajú významnú rolu pri vzniku a zhoršovaní bolestí chrbta, vrátane lumbaga. Psychologický stres môže viesť k zvýšeniu napätia v svaloch, čo je často nevedomá reakcia tela na psychickú záťaž. Toto napätie môže spôsobiť, že svaly v oblasti chrbta sa stávajú stuhnuté a napäté, čo vedie k bolestiam a discomfortu. Často sa stáva, že ľudia v stresových situáciách nevedome zvyšujú napätie v krčnej alebo dolnej časti chrbta, čo môže viesť k dlhodobým bolestiam.

Okrem toho môže chronický stres ovplyvniť aj spôsob, akým ľudia vnímajú bolesť. Vysoké hladiny stresu môžu zvýšiť citlivosť na bolesť, čím sa zhoršujú bolesti chrbta. Tento jav je súčasťou komplexnej interakcie medzi mysľou a telom, kde psychologické faktory ovplyvňujú fyzické pocity.

Duševné faktory, ako sú úzkosť a depresia, sú tiež často spojené s chronickými bolesťami chrbta. Ľudia s depresiou môžu mať zmenené vnímanie bolesti a môžu byť viac náchylní k chronickým bolestiam kvôli zmenám v neurochemických procesoch v mozgu, ktoré ovplyvňujú bolesť. Úzkosť môže tiež zhoršovať vnímanie bolesti a prispievať k svalovému napätiu.

Najčastejšie príznaky lumbaga

Lumbálny náraz môže byť spojený s množstvom symptómov, ktoré sa líšia závažnosťou a povahou. Tu sú niektoré z najbežnejších príznakov s podrobným popisom:

 • Akútna, ostrá bolesť
 • Stuhnutosť a obmedzená pohyblivosť
 • Svalové kŕče a napätie
 • Vyžarujúca bolesť
 • Znížená agilita

Akútna, ostrá bolesť

Najcharakteristickejším príznakom lumbaga je akútna, ostrá bolesť v dolnej časti chrbta, ktorá začína náhle. Táto bolesť je často popisovaná ako „bodavý“ pocit a môže výrazne obmedziť pohyb. Bolesť je často sústredená v určitom bode a môže sa zhoršiť pri určitých pohyboch, ako je ohýbanie alebo otáčanie.

bolest chrbta

Stuhnutosť a obmedzená pohyblivosť

Lumbago často spôsobuje stuhnutosť a obmedzený pohyb v oblasti pása. Postihnutý sa ťažko predkláňa, otáča alebo stojí rovno. Stuhnutosť môže byť závažnejšia z rána a postupne sa zlepšuje počas dňa.

Tuhosť môže sťažiť vykonávanie každodenných činností, ako je viazanie topánok alebo nastupovanie do auta. To môže výrazne ovplyvniť kvalitu života pacienta a slobodu pohybu.

Svalové kŕče a napätie

Počas lumabaga sa svaly v postihnutej oblasti často spazmujú, čo môže spôsobiť ďalšiu bolesť a nepohodlie. Svalové kŕče môžu byť prirodzenou obrannou reakciou tela na bolesť, ktorá je určená na ochranu poranenej oblasti.

V okolí bolestivého miesta sa zvyčajne vyskytujú svalové kŕče a prispievajú k pocitu stuhnutosti. Tieto svalové kŕče e môžu ďalej zhoršiť bolesť a obmedzenú pohyblivosť.

Vyžarujúca bolesť

Niekedy môže bolesť v páse spôsobiť vyžarujúcu bolesť, ktorá môže vyžarovať do zadku, stehien alebo dokonca nôh. Táto bolesť je zvyčajne na jednej strane a môže byť podobná pocitu „streľby“.

Vyžarujúca bolesť je často nervového pôvodu, keď sa bolesť šíri pozdĺž nervu v dôsledku lumbaga. Tento typ bolesti je často závažnejší počas fyzickej aktivity, prípadne pri dlhodobom sedení alebo státi.

lumbago

Znížená agilita

V dôsledku lumbaga v páse môže byť pohyblivosť postihnutého výrazne znížená. Bolesť a stuhnutosť sťažujú normálny pohyb a môžu obmedziť schopnosť pacienta vykonávať každodenné úlohy.

Znížená pohyblivosť môže viesť k zníženiu kvality života, pretože pacient je menej schopný aktívne sa zapájať do práce, voľnočasových aktivít a spoločenského života.

Je dôležité poznamenať, že príznaky lumbaga sa môžu líšiť od človeka k človeku. Ak sa u vás objavia spomínané príznaky, odporúča sa navštíviť lekára pre správnu diagnostiku a plán liečby.

Liečba lumbaga

Cieľom ošetrenia je zmierniť bolesť, zlepšiť pohyblivosť a zabrániť ďalším zraneniam. Tu je niekoľko účinných metód liečby:

 • Odpočinok a úprava aktivity
 • Medikamentózna liečba
 • Fyzioterapia
 • Terapia teplom a chladom
 • Alternatívne terapie

Odpočinok a úprava aktivity

V prípade akútnej bolesti sa odporúča niekoľkodňový pokoj, ale je dôležité, aby to nebolo príliš dlhé, pretože dlhotrvajúca nečinnosť môže príznaky zhoršiť. Vyhnite sa činnostiam a pohybom, ktoré spôsobujú bolesť, ako je zdvíhanie ťažkých predmetov alebo vykonávanie náhlych pohybov.

Medikamentózna liečba

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén alebo naproxén, môžu pomôcť znížiť bolesť a zápal. Tieto lieky sa môžu užívať perorálne a zvyčajne sa odporúčajú na krátkodobé užívanie.

V závažnejších prípadoch môžu lekári predpísať aj lieky proti bolesti. Je dôležité, aby sa lieky užívali vždy podľa pokynov lekára a v odporúčanom dávkovaní.

Fyzioterapeut

Fyzioerapia môže pomôcť zlepšiť stabilitu chrbtice, posilniť svaly a zmierniť bolesť. Fyzioterapeut môže odporučiť personalizované cvičenia a liečbu zameranú na zlepšenie pohyblivosti a funkcie chrbtice.

Terapia môže zahŕňať strečingové cvičenia, cvičenia na stabilizáciu chrbtice, manuálnu terapiu a elektroliečbu.

fyzioterapia

Terapia teplom a chladom

Striedavá terapia teplom a chladom môže pomôcť znížiť bolesť a zápal. Chladová terapia (ako sú ľadové obklady) môže znížiť zápal a opuch, aby sa zmiernila akútna bolesť, zatiaľ čo tepelná terapia (ako je vyhrievacia podložka) môže pomôcť uvoľniť svaly a zlepšiť krvný obeh.

Jednou z foriem sú masážne oleje s chladivým alebo zahrievacím účinkom, ako napríklad StretchFit™ FlexOil™ masážne oleje. Tieto oleje sú dostupné v hrejivej aj chladivej verzii.

Je dôležité vždy používať terapiu teplom a chladom opatrne a vyhýbať sa priamemu kontaktu pokožky s príliš horúcimi alebo príliš studenými materiálmi, aby ste predišli popáleninám.

masazne oleje

Alternatívne terapie

Niektorým ľuďom môžu pomôcť zmierniť bolesť alternatívne terapie, ako je akupunktúra, masáž alebo chiropraktická starostlivosť. Tieto metódy môžu pomôcť uvoľniť svaly, zlepšiť krvný obeh a znížiť stres.

Inak je dôležité, aby tieto terapie vykonávali iba kvalifikovaní odborníci a aby ste sa vždy poradili so svojím lekárom skôr, ako vyskúšate novú liečebnú metódu.

Okrem toho by ste mohli zvážiť vyskúšanie akupresúrnej podložky, ktorá je ľahko dostupná a môže byť využitá v pohodlí vášho domova. Akupresúrna podložka stimuluje tlakové body na tele podobne ako akupunktúra a môže poskytnúť úľavu od bolesti a zlepšiť relaxáciu. Pre tých, ktorí hľadajú nenáročnú a cenovo dostupnú metódu na zmiernenie bolesti chrbta, môže byť táto podložka vynikajúcou voľbou.

Účinnosť každej liečebnej metódy sa líši od človeka k človeku a je dôležité, aby bol liečebný plán prispôsobený symptómom a stavu jednotlivca.

Najlepšie cviky na zmiernenie lumbaga

Existuje množstvo cvičení na zmiernenie bolesti dolnej časti chrbta, ktoré môžu pomôcť znížiť bolesť, zlepšiť pohyblivosť a posilniť svaly, ktoré podporujú chrbticu. K najznámejším cvičeniam patria:

 

Panvové sklony

Ako na to: Ľahnite si na chrbát na zem s pokrčenými kolenami a chodidlami rovnými na podlahe. Pomaly sťahujte brušné svaly, keď nakláňate panvu smerom k podlahe, akoby ste sa pokúšali zatlačiť spodnú časť chrbta do podlahy. Pri tomto pohybe sa prejaví sploštenie spodnej časti chrbtice. Držte túto pozíciu 5-10 sekúnd a potom sa uvoľnite.

Výhody: Toto cvičenie pomáha posilňovať brušné svaly a svaly dolnej časti chrbta, ktoré sú kľúčové pre udržanie stability chrbtice. Zlepšuje kontrolu panvy a pomáha predchádzať ďalšej bolesti z nesprávneho držania tela.

 

Naťahovanie kolena k hrudníku

Ako na to: Ľahnite si na chrbát s vystretými oboma nohami. Pritiahnite si jedno koleno k hrudníku, pričom druhú nohu držte rovno na zemi. Uchopte si pokrčenú nohu rukami a jemne ju pritiahnite bližšie k hrudníku. Držte túto pozíciu 15-30 sekúnd, potom opakujte s druhou nohou.

Výhody: Tento cvik pomáha zmierniť napätie v dolnej časti chrbta a zlepšuje flexibilitu chrbtice. Je obzvlášť užitočný na zníženie bolesti a stuhnutosti bedrovej chrbtice a na uvoľnenie svalov bedier.

 

Póza dieťaťa

Ako na to: Cvičenie začnite v kľaku, sadnite si na päty a predkloňte sa, ruky natiahnite na zem pred hlavu. Nechajte hlavu voľne položenú na podlahe alebo prikrývke a vydržte v tejto póze niekoľko minút, pričom zhlboka a pokojne dýchajte.

Výhody: Póza dieťaťa je vynikajúcim strečingom pre dolnú časť chrbta, ktorý pomáha zmierniť napätie a stuhnutosť. Táto póza je upokojujúca a podporuje relaxáciu, čo môže byť užitočné najmä pri bolestiach chrbta spôsobených stresom.

Póza dieťaťa

Tieto cvičenia môžu byť mimoriadne účinné pri liečbe bolesti dolnej časti chrbta, ale je dôležité robiť ich opatrne a počúvať signály svojho tela. Ak počas cvičenia pociťujete akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, okamžite prestaňte a vyhľadajte odbornú pomoc.

Účinná pomoc s terapeutickými pomôckami

Bedrový pás LumbarFlex™ poskytuje stabilnú podporu dolnej časti chrbtice, čím pomáha znižovať bolesť a napätie v dolnej časti chrbta. Podpora poskytovaná pásom pomáha predchádzať ďalším zraneniam, najmä pri činnostiach, ktoré zvyšujú záťaž chrbtice, ako je zdvíhanie ťažkých predmetov alebo dlhé sedenie.

Stabilita poskytovaná bedrovým pásom pomáha udržiavať správne držanie tela, čo je rozhodujúce pri prevencii a liečbe bolesti v dolnej časti chrbta. Správne používaný bedrový pás môže pomôcť vyrovnať záťaž na chrbticu rozložením tlaku na rôzne časti chrbtice.

Na znak našej podpory a odhodlania pomáhať vám na vašej ceste k lepšiemu zdraviu, sme pre vás pripravili špeciálnu ponuku. Použite zľavový kód BLOG10 pri vašom ďalšom nákupe a získajte exkluzívnu zľavu.

bedrovy pas

Záver

Na záver možno povedať, že lumbago je liečiteľný stav, ktorý sa dá zlepšiť správnym cvičením, zmenou životného štýlu a v prípade potreby aj lekárskou pomocou. Je dôležité počúvať signály svojho tela a neváhať požiadať o radu odborníka pre účinnú a bezpečnú liečbu.

Späť na blog

Pridať komentár

Upozorňujeme, že komentáre musia byť pred publikovaním schválené.